kenneths-logo

Helloyou fick ett helhetsuppdrag som innefattade framtagande av Kenneths webbsida, mobilsajt, grafisk profil, logotype, kuvert, visitkort, offertmall,
brevpapper, gatuskyltar, grafiska symboler, TV-reklam, roll-ups, m.m.

BESÖK KENNETHS Se fler case

Kenneths_case_01

Mobilhemsida

Kenneths_case_02

Grafisk profil / Färger

Kenneths_case_03

Grafisk profil / Logotyp

Kenneths_case_04

Grafisk profil / Typsnitt

Kenneths_case_05

Symboler

Kenneths_case_06

Visitkort

Kenneths_case_07

Reklamskyltar

Kenneths_case_08

Rollups

Kenneths_case_09

Se fler case